Заедно осигуряваме бъдещето

Известна на мнозина като пионер в устойчивото развитие в Европа, компанията Spadel отдавна полага амбициозни действия, свързани с климата. Марките на групата имат силен ангажимент към местните общности като оперират чрез бизнес модел, основан изцяло на опазването на висококачествената натурална минерална вода. Част от дейностите на компанията включват избор на по-кратки маршрути за доставка на продуктите с цел по-ниско екологично въздействие, защита на биоразнообразието и инвестиране в местни партньорства.

Появяват се нови предизвикателства пред устойчивото развитие във връзка с кръговата икономика. Групата Spadel споделя опасенията за въздействието на опаковките върху околната среда. Затова предприемаме конкретни действия да сме „Извор на промяна“ – инициатива, която е израз на нашите ангажименти за опаковането до 2025 г., разделени в четири направления: преоткриване (Reinvent), намаляване (Reduce), рециклиране (Recycle) и възстановяване (Restore).

reinvent-img-o

Преоткриване

От редизайн на целия набор от опаковки до подобряване на нашите бизнес модели, ние не спираме да въвеждаме иновации.

  • Екодизайн Cradle to Cradle®
  • Увеличаване на опаковките за многократна употреба до 20%
  • Използване на възобновяваеми материали

Намаляване

По-нататъшното намаляване на нашия пластмасов и въглероден отпечатък е просто следващата стъпка от дълга поредица положителни действия по пътя към нулеви нетни емисии и спиране на глобалното затопляне.

  • 15% по-малко пластмасови опаковки
  • 42% по-малко емисии на CO2
reduce-img-f-o
recycle-img-o

Рециклиране

Нашият ангажимент за 2025 г.? Да ви осигурим 100% рециклируеми и 100% рециклирани опаковки в резултат на 100% събираемост и успешни партньорства на ниво

  • 100% рециклируеми и 100% рециклирани
  • 100% събираемост
  • По-високо качество на рециклираните материали

Възстановяване

Искаме да отговорим на глобалното предизвикателство, свързано с пластмасата и да помогнем за възстановяването на нашата планета в нейното естествено състояние чрез активна борба с отпадъците в морето и на сушата.

  • Насърчаваме култура на нулеви отпадъци
  • Партньорства за превенция и почистване
restore-img-o

Нашите действия

Открийте нашите активности за бъдещето

октомври 16, 2019
Devin2

Съвместна информационна кампания спомага за популяризирането на философията за нулеви отпадъци в България

Девин и Екопак споделят обща мисия да насърчат българите да рециклират повече.
октомври 16, 2019
Devin

Първи стъпки към сертифицирането по стандарта Cradle to Cradle®

„От люлка до люлка“ или Cradle to Cradle® (C2C) е метод за проектиране на продукти (в случая опаковки), които могат да се използват многократно. Това е и сертификационен стандарт, предлагащ независима проверка на нашето представяне.
октомври 16, 2019
Devin-leads-the-way-with-large-reusable-format_FINAL_16102019-(1)

Девин повежда промяната с голям формат опаковки за многократна употреба

Един важен път за премахване на нуждата от еднократни опаковки е увеличаването на форматите ни за многократна употреба. Това са опаковъчни решения, които се използват повече от веднъж преди да бъдат изхвърлени и/или рециклирани. След използване, те се почистват старателно и пълнят отново.
октомври 16, 2019
Less-food-miles-as-a-local-actor_FINAL_16102019

По-малко „хранителни мили“ чрез местни партньори и доставчици

Някога запитвали ли сте се колко километра е изминала храната ви, преди да стигне до вас? Ние твърдо вярваме в устойчивия подбор на доставчици на местно ниво. Ето защо всички наши стратегически партньори са разположени в радиус от 500 км.

Като социално отговорна компания и лидер на пазара на бутилирана вода в България, Девин задава стандарта на индустрията по отношение на устойчивото производство и отговорен маркетинг на продукти. Фокусът ни е насочен към олекотяването на опаковъчните материали и върху информационни кампании за повишаване на осведомеността и събирането на отпадъци в нашата страна.

 

Като вземаме предвид, че нашите продукти произхождат от екологично чист район с прекрасна околна среда, ние напълно осъзнаваме нашата роля в опазването на този ценен природен ресурс. В ежедневната си работа следваме най-високите стандарти за качество и контрол на производството с грижа за водните ресурси и здравето на нашите потребители. Стремим се да намалим отпечатъка на нашия бизнес и да бъдем екологично чисти по отношение на всеки аспект от работата ни.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Непрекъснато си партнираме с водещи организации като Екопак в борбата с отпадъците, за да предотвратим замърсяването на околната среда и да не позволим разпространението му в реките, морето и водните басейни на страната. Планираме да задълбочим съществуващите си партньорства, както и да намерим нови алтернативни сътрудничества на национално и регионално ниво, които да подкрепят нашите усилия в дългосрочен план.

Като част от групата Spadel, ние напълно подкрепяме стратегията за устойчиво опаковане и ангажименти до 2025 г.

Борислава Налбантова

Главен изпълнителен директор

За повече информация посетете sourceofchange.spadel.com